Lê Hoàng nói gì về những “động chạm” trong hồi ký của Công Vinh?

Lê Hoàng nói gì về những “động chạm” trong hồi ký của Công Vinh? (đọc thêm)