Về trang chủ

Lao động di cư gặp khó khăn về nhà ở, giáo dục, y tế.

Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở, lao động di cư khó có cơ hội tìm kiếm được việc làm bền vững, điều kiện nhà ở khó khăn và khó tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.
Dân trí
Đang xem
Lao động di cư gặp khó khăn về nhà ở, giáo dục, y tế.
03:15

Lao động di cư gặp khó khăn về nhà ở, giáo dục, y tế.

Mới nhất