Lãnh đạo xã nói về trường học xuống cấp.

Lãnh đạo xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.