Lãnh đạo xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương nói về sự kiện sập cống Hiệp Hòa năm 1978 khiến 98 thanh niên tử nạn.

Lãnh đạo xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương nói về sự kiện sập cống Hiệp Hòa năm 1978 khiến 98 thanh niên tử nạn. (đọc thêm)