Lãnh đạo Tổng công ty may 10 phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Dân trí tại Trà Vinh

Lãnh đạo Tổng công ty may 10 phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Dân trí tại Trà Vinh (đọc thêm)