Lãnh đạo phường Đại Mỗ nói gì về sự chậm trễ giải quyết vụ việc xâm phạm di tích Đình Đại Mỗ?

Ông Nguyễn Minh Giảng, chủ tịch phường Đại Mỗ cho biết, theo quy trình, Đình Đại Mỗ là di tích lịch sử đã được công nhận. Chính vì vậy, việc tu bổ, tôn tạo, còn cần có ý kiến của Cục di sản, và Bộ Văn hoá... (đọc thêm)