Về trang chủ

Làm theo cách của riêng mình, lão nông U60 kiếm gần nửa tỷ đồng mỗi năm

Đào ao để nuôi cá, rồi tận dụng diện tích mặt nước, ông Đốc dựng lồng bè nuôi ếch. Với cách làm sáng tạo này, lão nông U60 kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm.
Dân trí
Đang xem
Làm theo cách của riêng mình, lão nông U60 kiếm gần nửa tỷ đồng mỗi năm
02:02

Làm theo cách của riêng mình, lão nông U60 kiếm gần nửa tỷ đồng mỗi năm

Mới nhất