Làm hỏng cỗ quan tài cổ 800 năm tuổi

Một gia đình du khách người Anh đã phớt lờ quy định của bảo tàng, dẫn tới việc làm hỏng cỗ quan tài cổ có tuổi đời 800 năm.
Mới nhất