video cùng chuyên mục

ky_ket_ban_ghi_nho_meet_eu

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và EuroCham. (Clip: Hồng Vân)