Kỷ lục giải từ khóa Vượt chướng ngạt vật nhanh nhất có thể là phần thi này

Ngay khi gợi ý đầu tiên được người dẫn chương trình đọc lên, cả bốn thí sinh bấm chuông giải ô chữ Vượt chướng ngại vật của Đường lên đỉnh Olympia.
Mới nhất