Kỳ lạ núi lửa phát ra nham thạch xanh kỳ diệu

Lưu huỳnh nóng chảy phát ra từ núi lửa Ljen ở phía đông Java, Indonesia, tạo nên thứ ánh sáng màu xanh ma mị vào ban đêm.
Mới nhất