KTS Trần Quốc Việt: "Phong cách tối giản Nhật là chắt lọc chứ không bỏ đi"

"Phong cách Nhật Bản tối giản để chắt lọc không phải để bớt đi. Người Nhật tạo ra những khoảng trống để biểu hiện cái tôi cá nhân và kích thích trải nghiệm không gian, khám phá cuộc sống".
Mới nhất