Về trang chủ

“Kịp thời” chuyển đổi hàng chục héc ta rừng nghèo kiệt!

Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tạm dừng triển khai mới các dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng rừng, tuy nhiên, khi công văn “về” đến cơ sở thì tại xã Cẩm Qúy, huyện Cẩm Thủy cũng đã “kịp thời” chuyển đổi một số diện tích rừng.
Dân trí
Đang xem
“Kịp thời” chuyển đổi hàng chục héc ta rừng nghèo kiệt!
01:09

“Kịp thời” chuyển đổi hàng chục héc ta rừng nghèo kiệt!

Mới nhất