Về trang chủ

Kì lạ những cột điện, cột đèn... nằm trên đường

Một chuyện kì lạ khi hàng chục cột điện, cột đèn, viễn thông nằm trên tuyến đường đang mới làm, gây nguy hiểm cho người dân qua lại.
Dân trí
Đang xem
Kì lạ những cột điện, cột đèn... nằm trên đường
02:37

Kì lạ những cột điện, cột đèn... nằm trên đường

Mới nhất