video cùng chuyên mục

Khu tái định cư được đầu tư hàng chục tỷ đồng hoang tàn sau nhiều năm xây dựng

Khu tái định cư được đầu tư hàng chục tỷ đồng hoang tàn sau nhiều năm xây dựng