"Không đọc thì làm sao biết là tin xấu, độc?"

Trước câu trả lời "biết là tin xấu, độc thì không vào xem" của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt câu hỏi: "Không vào xem thì làm sao biết là tin xấu, độc?". (đọc thêm)