Khoảnh khắc robot Perseverance, mang theo Ingenuity, đổ bộ lên sao hỏa

Mars 2020 là nhiệm vụ thăm dò sao hỏa mới nhất của NASA, sử dụng một robot tự hành Perseverance để nghiên cứu bề mặt sao hỏa, các quá trình địa chất, đánh giá khả năng sinh sống được trong quá khứ …
Mới nhất