Về trang chủ

Khoảnh khắc hai sông gặp nhau nhưng dòng nước vẫn tách làm đôi

Được ví như "hai người tình" bất hạnh, hai dòng sông tuy gặp nhau nhưng dòng nước vẫn tách đôi mà không bao giờ hợp nhất.
Dân trí
Đang xem
Khoảnh khắc hai sông gặp nhau nhưng dòng nước vẫn tách làm đôi
00:37

Khoảnh khắc hai sông gặp nhau nhưng dòng nước vẫn tách làm đôi

Mới nhất