video cùng chuyên mục

Khinh khí cầu bất ngờ mất độ cao, rơi xuống đất

Giây phút căng thẳng: Khinh khí cầu lớn chở theo 12 người suýt “rơi” xuống đất, được người dân hợp sức nâng lên.