Khe Hó - nơi xuất phát của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh

Khe Hó là nơi có vị trí khá quan trọng, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là địa điểm mà “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” (Đoàn 559) đã chọn làm nơi tập kết hàng hoá, lương thực, vũ khí, khởi đầu của tuyến đường mòn Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. (đọc thêm)