Khám phá chất lỏng “phi Newton”: Vật chất thú vị nhất thế giới!

Chất lỏng phi Newton là một loại vật chất chống lại các định luật vật lý, khi có thể thay đổi tức thời giữa thể lỏng và thể rắn, làm tiền đề cho hàng loạt ứng dụng tuyệt vời, cũng như những thí nghiệm cực kỳ mãn nhãn! (đọc thêm)