Về trang chủ

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần XX

Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.
Dân trí
Đang xem
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần XX
00:56

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần XX

Mới nhất