Khách bị sốc khi đối mặt với trăn dài 3 m trong siêu thị

Khách bị sốc khi đối mặt với trăn dài 3 m trong siêu thị.
Mới nhất