Khắc phục đèn tín hiệu giao thông "ngủ quên"

Khắc phục đèn tín hiệu giao thông "ngủ quên" sau phản ứng của người dân (đọc thêm)