Khả năng đặc biệt của George Bingham

Người đàn ông có khả năng dùng xương bả vai đập trứng (đọc thêm)