Indonesia có số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục

Indonesia có số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục.
Mới nhất