Huỳnh Hạo Nhiên, Trần Khải Lâm và Huỳnh Trí Văn đến Việt Nam và gặp gỡ truyền thông

3 diễn viên tham dự buổi giao lưu văn hóa "Kết nối tầm nhìn 2017'' cùng giới truyền thông.
Mới nhất