Hot girl Trúc Anh xác nhận chia tay vlogger Huyme, không quan tâm Hàn Hằng

Trúc Anh tự mình quay một video ngắn bày tỏ thẳng thắn về chuyện tình cảm và nói về những tin đồn gần đây xung quanh chuyện người thứ 3, chuyện xích mích với bạn trai cũ Huyme... (đọc thêm)