Hơn 500 người cứu đê sông Vinh có nguy cơ vỡ

Nước dâng cao, thân đê các đoạn xung yếu bị sụt lún, có nguy cơ bị vỡ, đe dọa cuộc sống của hơn 1.000 nóc nhà với hơn 4.000 người dân. Thành phố Vinh đã huy động nhiều lực lượng gia cố thân đê, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi tình huống xấu xảy. (đọc thêm)