Hơn 1,65 triệu người có việc làm trong năm 2019

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục Việc làm diễn ra ngày 8/1 tại Hà Nội. (đọc thêm)