Hơn 100 triệu đồng đến với hoàn cảnh tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

Hơn 100 triệu đồng đến với hoàn cảnh tại xã Nghi Phú, TP Vinh. (đọc thêm)