Hôm nay, gần 70.000 thí sinh thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào đại học

Ngày đầu tiên thi Đánh giá năng lực 2021