video cùng chuyên mục

Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN

Đây là chương trình với quy mô lớn và lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Hà Nội cùng với hơn 70 điểm cầu tại các nước trong khu vực và với các đối tác.