Hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc làm, lao động

Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã có gần 8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc. (đọc thêm)