Hội An khẩn trương gia cố nhà cổ trước bão số 5

Hội An gia cố nhà cổ trước bão số 5
Mới nhất