video cùng chuyên mục

Học tiếng Anh: 90% người Việt phát âm sai các từ này, bạn thì sao? (Phần 3)

Tiếp tục thử thách phát âm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những phụ âm khó trong tiếng Anh. Bạn đọc đúng bao nhiêu từ trong số các từ này? Hãy cùng thử nhé!