Học sinh Tiểu học Đà Nẵng ngày đầu đến trường học bình thường sau dịch Covi

Năm học mới đã bắt đầu được 2 tuần, song hôm nay 21/9, các bé lớp 1 ở Đà Nẵng mới ngày đầu đến trường học, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.