Học sinh Nghệ An chia sẻ bị ĐSQ Mỹ từ chối cấp visa

Theo Mai Nhật Anh, em bị từ chối cấp visa sang Mỹ dự thi KHKT quốc tế có thể do bị nhầm là quan sát viên. Trong khi đó, một bạn quan sát viên tên Anh đi cùng đoàn cũng bị từ chối cấp visa sang Mỹ. (đọc thêm)