Học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, TPHCM múa dân vũ trong ngày hội Tuổi 18

Học sinh khối 12 ngôi trường truyền thống của TPHCM - Trường THPT Trưng Vương trải qua ngày hội mừng tuổi 18 với nhiều hoạt động đầy cảm xúc. (đọc thêm)