Hoàng Thị Duyên rơi tạ ở mức cử đẩy 119kg

Đô cử Hoàng Thị Duyên bị tạ 119kg đè trong phần thi cử đẩy và không đạt điểm số ở lần thi thứ hai này, rất may là cô không gặp chấn thương.
Mới nhất