video cùng chuyên mục

Hoang tàn khu du lịch 2.500 tỷ

Nằm ở bờ biển đẹp nhất tỉnh Ninh Thuận, khu lịch Bình Tiên với mức vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, tuy nhiên sau 13 năm thực hiện dự án, bãi Bình Tiên lại trở nên hoang tàn, vắng lặng.