Hoàn cảnh khó khăn của anh ve chai tốt bụng

Số tiền 180 triệu đồng và 1,3 cây vàng nhặt được đủ cho Lư Ngọc Duy điều trị căn bệnh tim, sửa lại căn nhà lụp xụp. Thế nhưng, anh ve chai không chút phân vân khi trả lại cho người mất. (đọc thêm)