Hổ Siberi hoang dã

Hổ Siberi hoang dã còn rất ít trong tự nhiên.
Mới nhất