Hơ lửa và bẻ cong Galaxy S9

Tiếp tục là màn hơ lửa màn hình, tài khoản Youtube nổi tiếng này thực hiện trong vòng 15 giây đến khi vị trí đốt chuyển sang màu trắng. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình trở lại bình thường và chẳng hề hấn gì nhưng lớp bảo vệ oleophobic thì bị đốt cháy hoàn toàn. (đọc thêm)