HLV Simeone đánh thành viên Ban huấn luyện Atletico

HLV Diego Simeone nổi tiếng là người nóng tính. Trong thời khắc sinh tử của Atletico Madrid, ông đã không làm chủ được bản thân của mình.
Mới nhất