Hình ảnh về Lễ khởi công công trình phòng học Dân trí tại Quảng Bình

Hình ảnh về Lễ khởi công công trình phòng học Dân trí tại Quảng Bình (đọc thêm)