Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương nói về cách rút ngắn "khoảng cách" giữa tân cử nhân và thị trường lao động

PGS.TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương nhấn mạnh: “Đứng ở góc độ nhà trường, chúng tôi cho rằng, khoảng cách giữa sinh viên mới tốt nghiệp mà yêu cầu thị trường lao động cần ở họ bao giờ cũng có một khoảng cách. Việc chúng ta là làm thế nào đó để khoảng cách ngày càng thu hẹp còn không bao giờ khoảng cách đó trùng nhau cả”. (đọc thêm)