Hệ lụy khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thời gian qua, nhiều người xin rút BHXH 1 lần chỉ với lý do cần tiền thì rút, không nghĩ nhiều về sau này.
Mới nhất