Hãy suy nghĩ trước khi muốn về quê ăn Tết trong mùa dịch

Nếu đang ở những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao, có khả năng "quà Tết" mà chúng ta về chính là dịch bệnh đáng sợ.
Mới nhất