Hành trình “kỳ diệu” khôi phục một nửa khuôn mặt cho bệnh nhân ung thư bằng công nghệ mới

Denise Vicentin, một phụ nữ 53 tuổi bị mất mắt phải và một phần hàm vì ung thư, đã òa khóc khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt mới được tái tạo của mình trong gương. (đọc thêm)